Acar Plastik

Geri Dönüşüm San. İth. İhr. Taah. Tic. Ltd. Şti.

Biz kimiz...Misyonumuz ve Vizyonumuz...
Üretim Tesisimiz

Firmamız 2003 yılında Kütahya'da kurulmuş olup 2005 yılında Organize sanayi Bölgesi 3. Caddede bulunan 3550 m² arazi ve 1200 m² kapalı alanda fabrika binasında üretim faaliyetlerine başlamıştır.

Başlangıçta, 30 ton/gün olan PVC kırma ve öğütme kapasitesini 2011 yılında Zafer Kalkınma Ajansıyla yürütülen mali destek projesi ile yeni tesislerini ve ekipmanlarını da devreye alarak kapasitesini ve ürün çeşitliliğini artırmıştır. Yapılan yeni yatırımla, OSB 4. Cadde 25000 m² arazi üzerinde ve 5000 m² kapalı alana sahip fabrikada köşebent, lambri ve granül pvc hammadde üretimlerine de başlayarak sektörde konumunu güçlendirmiştir. 

2012 yılı itibarıyla 50 ton/gün kırma ve öğütme ile 6 ton/gün ekstrüzyon kapasitesine sahiptir. Granül üretim kapasitesi 15 ton/gündür. Acar Plastik doğaya bırakılma durumuna gelen PVC atık ve hurdalarını işleyerek yeniden PVC sektörüne geri kazandırmaktadır. 

Çevre Bakanlığından Geri Dönüşüm Lisans'ını da alarak sürdürülebilir çevre politikalarınıda önemli katkılar sağlamıştır.


Yeni Üretim Tesisimiz yakında açılıyor...


Ürünlerimiz

Ürün özellikleri;

- Ebat 40x40x100 Firmaların kullandığı uzunluklara göre üretilir.
- Ürün PVC den yapılmaktadır.
- İhracat paketlemede kullanılan kartona göre daha dayanıklı ve mukavemeti daha iyidir

Plastik köşebentin kullanım alanları;

- İhracat yapan seramik fabrikaları
- İhracat yapan mermer fabrikaları
- Granit fabrikaları
- Sert ve ağır ürün ihraç eden firmalar tarafından kullanılmaktadır.
- Özellikle mermer ve seramik sektörü için çok uygun olduğu tespit edilmiştir.Satış yaptığımız müşterilerimizden ve referanslarımızdan gelen geri besleme doğrultusunda ve yapılan paketleme de ürünleri daha iyi kavradığı müşterilerimizin ve bizim tecrübelerimiz sonucunda tespit edilmiştir. Sevkiyat sırasında

meydana gelebilecek kazaları göz önüne aldığımız zaman herhangi bir su teması sonucu oluşcak bozulmaları gidermek amacıyla düşünülmüş bir üründür.
- PVC granül kullanım alanları

PVC granül kullanım alanları;

Her türlü sert pvc ürün için granül üretilebilmektedir.Neden Geri Dönüşüm...

Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilerek ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine geri dönüşüm denir. Diğer bir tanımıyla herhangi bir şekilde kullanılarak kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması olarak tanımlanabilir.

Tabii kaynakların sonsuz olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde bir gün bu doğal kaynakların tükeneceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu durumu farkına varan ülke ve üreticiler kaynak israfını önlemek ve ortaya çıkabilecek enerji krizleri ile başedebilmek için atıkların geri dönüştürülmesi ve tekrar kullanılması için çeşitli yöntemler aramış ve geliştirmişlerdir. 

Kalkınma çabasında olan ve ekonomik zorunluluklarla karşı karşıya bulunan gelişmekte olan ülkelerin de tabii kaynaklarından uzun vadede ve maksimum bir şekilde faydalanabilmeleri için atık israfına son vermeleri, ekonomik değeri olan maddeleri geri dönüşüme ve tekrar kullanma yöntemlerini uygulamaları gerekmektedir. Geri dönüşümde amaç; kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılması olarak düşünülmelidir. 

Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması, tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir. Bu durum; ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarını da azaltacak, kullanılan enerjiden büyük ölçüde tasarruf sağlayacaktırÖrneğin kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılmasıhava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azalttığı ve bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebilmektedir. Diğer yandan, yukarıda bahsedildiği gibi geri dönüşümün amaçlarındanbiride bertaraf edilecek katı atık miktarlarının azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin öenmli ölçüde önlenmesi de sağlanacaktır. 

Özellikle katı atık miktarının ve hacminin azalması büyük bir anatajdır. Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırması sureti ile toplanılmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikli bu atıklar normal çöple karıştığında bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlemlerinde sorunlar olabilmektedir. 

Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturmaktadır. Geri dönüşüme olan ihtiyacın başlamasında savaşlar nedeniyle ortaya çıkan kaynak sıkıntıları etkili olmuştur. Büyük devletler, İkinci Dünya Savaşı sırasında ülke çapında geri dönüşümle ilgili kampanyalar başlatmıştır. 

Plastik: Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma makinalarda kırılıp küçük parçalara ayrılır. İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, Orjinal hammadde ile karıştırılarak üretim işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf hammadde olarak da kullanılabilir.


Kalite Politikamız

Acar Plastik olarak müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak ve kurumlar ile oluşturduğu işbirliğini sürekli hale getirmek çalışma modelimizdir. 

Çalışmalarımızda müşteri ihtiyaçlarını zamanında ve istenilen şekilde karşılamak, mevcut durumu korumak ile yetinmeyip sunulan hizmetlerde sürekli gelişimi temel ilke olarak benimsemek, bilgi birikimi, sürekli gelişen insan kaynakları ve deneyimiyle çözüm odaklı müşteri memnuniyeti esasına dayalı yaklaşımı ile kesintisiz hizmet sunmak, profesyonel çalışma yöntemi ile güvenilir bir çözüm ortağı olmak bu modele esas teşkil etmektedir.Çevre Lisans Belgesi

Çevre danışmanlığı; ACAR PLASTİK Ltd. Şti. 01.03.2011 tarihinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ''Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesi'ni '' almış
olan Firmamız tarafından; faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/ veya neden olabilecek ve çevre kanununa göre yürürlülüğe konulan düzenlemeler
uyarınca denetime tâbii kurum, kuruluş veya işletmelerinin faaliyetlerinin, mevzuata uygunluğu, fiziki şartların yeterliliği, alınan tedbirlerin etkili olarak
uygulanıp uygulanmadığı vb konularda tespitler yaparak, Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması ile ilgili gereken tüm işlemlerin yürütülmesi hizmetlerini
vermektedir.


Çevre Danışmanlık Kapsamında Verilen Hizmetler;
- Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) başvurusu/ alınması ile ilgili hizmetler
- Çevre İzin ve Lisans Belgesi başvurusu/ alınması ile ilgili hizmetler
- Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi için gerekli evrakların alınması, hazırlanması, yazışmaların takibi
- Çevresel Ön Durum Tespiti
- Bildirimler ve belgelendirme işlemleri
- İş akım ve proses özenti hazırlanması
- Genel vaziyet planı hazırlanması
- Atık envanterinin oluşturulması
- Atık Yönetim Planı hazırlanması
- Atık Beyan Formlarının hazırlanması
- Atık bertaraf / gerikazanım yöntemlerinin ve teslim edilecek firmalarının belirlenmesinde teknik destek
- Çevre Bilinçlendirme Eğitimlerinin verilmesi,
* Çevre Bilinci Eğitimi,
* Atık Yönetimi Eğitimi,
* Çevre Mevzuatı Bilinçlendirme Eğitimi,
* Çevre Etki Boyut Değerlendirmesi,
* Çevresel Yasal Şartların İşletmelerde Uygulanma Yöntemleri,
* Çevresel Kazaların Araştırılması, Önleme ve Müdahele Yöntemleri vb.
- İç tetkik faaliyetleri ve raporlanması
- Çevresel Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması


June 3, 2017
PLASTİK SEKTÖRÜNE YERLİ DOKUNUŞ İHALE SONUÇ İLANI
May 3, 2017
İHALE DUYURUSU
İhale ile ilgili bilgilere, ekteki dosyalardan ulaşılabilir. EK 3 – Teklif Dosyası Makina EK 3 – Teklif Dosyası İnşaat Rvz
January 16, 2017
PLASTİK SEKTÖRÜNE YERLI DOKUNUŞ
Proje Adı: PLASTİK SEKTÖRÜNE YERLI DOKUNUŞ Projemizin başlıca amacı; ihracat potansiyeli bulunan ve ithal ikamesi sert PVC granül üretimine başlamaktır. Üretilecek yeni üründe yerli muhteva oranı […]

Bize ulaşın...

Acar Plastik