PLASTİK SEKTÖRÜNE YERLI DOKUNUŞ

İHALE DUYURUSU
May 3, 2017

Proje Adı: PLASTİK SEKTÖRÜNE YERLI DOKUNUŞ

Projemizin başlıca amacı; ihracat potansiyeli bulunan ve ithal ikamesi sert PVC granül üretimine başlamaktır. Üretilecek yeni üründe yerli muhteva oranı artıralabilecek ve bu sayede cari açığın kapatılmasına da katkı sağlanacaktır.

Projemizdeki Başlıca Faaliyetler:

 1. Hazırlık Faaliyetleri
  1. Proje Ekibinin oluşturulması
  2. İhale Hazırlığı
 2. Uygulama Faaliyetleri
  1. Küçük Ölçekli inşaat isleri
  2. Üretim Hattının Kurulması
  3. Personel İstihdamı
  4. Tanıtım Faaliyetleri
 3. Görünürlük Faaliyetleri
 4. Raporlama ve Denetleme Faaliyetleri

Sağlanan İstihdam: 6 kişi (En az 2’si bayan)

Proje ile sağlanacak kapasite: 5.040 ton/yıl sert PVC Granül